La conferència intermèdia del projecte PHIT va tenir lloc els dies 27 i 28 de juny a Tilburg (Països Baixos).

El primer dia els socis van participar en una conferència sobre l’impacte del TEH en la salut mental. Aquesta jornada va oferir una oportunitat per debatre l’impacte psicològic del TEH des de diverses perspectives, i per presentar els primers resultats de les anàlisis del projecte.

El dia 28, l’equip va debatre sobre el desenvolupament de les activitats del projecte en una productiva reunió de consorci a la Universitat de Tilburg. L’agenda de la reunió es va centrar en la futura publicació dels principals resultats del projecte i en l’estratègia de difusió de les conclusions a nivell europeu per garantir-ne l’impacte a llarg termini.

Els primers resultats del projecte es publicaran a partir del setembre del 2018. Extractes i informació sobre els productes del projecte es poden trobar en aquesta pàgina: http://www.phit.ub.edu/ca/resultats/ 

Diversos experts i professionals de tot Europa van assistir a aquesta conferència organitzada per l’Institut Internacional de Victimologia (INTERVICT) de la Universitat de Tilburg.

L’impacte psicològic del TEH i les seves conseqüències en les teràpies i en la recerca policial.

Mar Ramos (Hospital Vall d’Hebron, Barcelona) i Rina Ghafoerkhan (Fundació Equador, Amsterdam) van inaugurar la conferència i van oferir una actualització del coneixement existent sobre les conseqüències del TEH en la salut mental. Totes dues van destacar la necessitat de fer un diagnòstic de salut mental adequat per determinar de la millor manera possible les necessitats terapèutiques de les víctimes i facilitar la seva recuperació. Sovint hi ha un sobrediagnòstic de trastorn d’estrès postraumàtic (TEPT) entre les víctimes del tràfic, encara que la majoria mostren símptomes d’una major deterioració funcional i pateixen TEPT complex.

Des d’una perspectiva policial, tant Xavier Cortés (inspector de la Policia Catalana) com Mirjam ter Beek (psicòloga de la Policia Holandesa) van destacar la importància central de la declaració de la víctima durant la recerca policial i el procés judicial, encara que el trauma, l’estrès i l’estat de xoc influeixen en la precisió d’aquesta declaració (Mirjam ter Beek). Per això, és essencial que la policia tingui en compte l’estat psicològic de la dona i sàpiga com contextualitzar aquest testimoniatge per interpretar millor la declaració i extreure tota la informació i totes les dades d’importància proporcionades per la víctima.

Resultats preliminars del projecte PHIT

La psicòloga Alba Afageme (Universitat de Barcelona) va presentar els primers resultats extrets de les entrevistes amb supervivents de TEH dutes a terme a Espanya per comprendre i contextualitzar l’experiència del tràfic de persones i les seves conseqüències. Va demostrar que la majoria de les dones entrevistades mostraven senyals de vulnerabilitat emocional abans de ser traficades: el 80 % va viure en una llar conflictiva, el 72 % va declarar haver sofert violència entre els 4 i els 12 anys, i el 70 % va viure un esdeveniment traumàtic entre els 12 i els 20 anys.

Per la seva banda, l’anàlisi dels arxius administratius sobre les sol·licituds de permís de residència dut a terme per Markus González (Universitat de Barcelona) va mostrar que solament el 18 % dels arxius inclouen un informe psicològic, mentre que hi ha una referència a l’impacte psicològic del tràfic (ansietat, insomni, tristesa …) en el 82 %. No obstant això, esmentar la condició psicològica de la dona no apareix com un factor rellevant per a l’emissió del permís de residència.

Teresa Rodríguez Muntanyès (Universitat d’Alcalà) va analitzar els processos penals dels casos de tràfic a Espanya: va assenyalar que, encara que hi hagi una major consciència de les conseqüències psicològiques entre el poder judicial, els jutges encara les tenen poc en compte a l’hora comprendre els canvis en la declaració de la víctima.

Per últim, Leyla Khadraoui (INTERVICT, Universitat de Tilburg) va presentar els resultats preliminars de les anàlisis de les entrevistes amb professionals i experts dutes a terme als Països Baixos: en va destacar la falta de directrius i d’intercanvi de les millors pràctiques entre ells, que sovint porten a la victimització secundària de les supervivents del tràfic, especialment durant el procés penal.

Qualsevol còpia o difusió de la presentació (i del contingut) només es pot fer si l’autor n’ha donat l’autorització prèvia per fer-ho després de contactar-hi personalment. Per a més informació, si us plau poseu-vos en contacte amb l’equip del projecte a través del  formulari de contacte.

The Mental Health Evaluation of Human Trafficking Victims – Mar Ramos Gascon, Psychiatrist at the Transcultural Psychiatry Department, Vall d’Hebron Hospital
Understanding the psychological needs of victims of sexual exploitation – Rina Ghafoerkhan, Equator Foundation

Dilemmas and priorities in working with victims of human trafficking from an assistance perspective – Rob Kelder, Fier
Preliminary results of PHIT Project – University of Barcelona – Markus González Beilfuss, Alba Alfageme Casanova, Teresa Rodríguez
Preliminary results of PHIT Project – University of Tilburg – Leyla Khadraoui, Conny Rijken
Presentation of pilot of the Violent Offenses Compensation Fund and the plausibility of victimhood of human trafficking victims – Roland Knobbout, Dutch Violent Offenses Compensation Fund