El dia 20 de novembre passat, el projecte PHIT va organitzar el seu primer taller internacional sobre l’impacte psicològic del tràfic d’éssers humans.

Uns trenta professionals dels àmbits assistencial i policial, metges i acadèmics, es van reunir a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per assistir a les presentacions de diversos especialistes i dels integrants del Comitè Assessor del projecte:

Dra. Helga Konrad, directora de la Iniciativa Regional de Prevenció i Lluita contra totes les formes de Tràfic d’Éssers humans (Àustria)
Dra. Carrie Pemberton, directora del Centre de Recerca sobre el TEH de Cambridge (Regne Unit)
Dr. Cornelius Katona, director mèdic i de recerca de la Fundació Helen Bamber (Regne Unit)
Les intervencions (en anglès) del taller i les presentacions dels participants estan disponibles fent un clic en aquest enllaç: https://uboc.ub.edu/portal/Play/48148501c4c14589b7aa857346bc72f31d

Resum del taller

El trauma psicològic complex del TEH

Tal com va explicar Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en victimologia, la experiència mateixa del tràfic sol comportar un trauma psicològic que moltes vegades s’agreuja per les experiències prèvies de violència o abús. La complexitat d’aquest trauma i la falta de coneixement que se’n té són una dificultat important dels professionals en l’atenció a les víctimes.

Com va destacar Xavier Cortés, cap de la Unitat Central de Tràfic d’Éssers humans de la Policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra), l’estat psicològic de les supervivents i la manera d’abordar la seva situació també condiciona en bona mesura el treball policial i el procediment judicial posterior contra els responsables del TEH. A més, el desconeixement que hi ha sobre l’estat psicològic de les supervivents accentua els processos de victimització secundària per part dels diversos operadors i per part de les diverses instàncies judicials. Així, el desconeixement sobre l’afectació traumàtica de les supervivents és especialment perjudicial a l’hora d’interpretar les seves declaracions en seu policial i judicial. En moltes ocasions els operadors resten credibilitat a unes declaracions fetes en un context traumàtic especialment greu.

Tots els experts van coincidir en la necessitat de generar coneixement sobre l’impacte psicològic del TEH i de disseminar aquest coneixement mitjançant accions formatives específiques sobre aquesta qüestió.

La necessitat d’un abordatge multinivell i interdisciplinari

Helga Konrad va recordar la importància d’una visió global sobre el fenomen del TEH, ja que forma part del crim organitzat internacional. A més, va insistir en la necessitat que els resultats del projecte contribueixin a canviar els procediments de treball de tots els actors, així com a visibilitzar i sensibilitzar el fenomen del TEH a escala local, nacional, europea i internacional.

És necessari un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari del TEH per fomentar un canvi polític, va subratllar Carrie Pemberton Ford mentre presentava el treball que duu a terme com a directora del Centre de Recerca sobre el Tràfic d’Éssers humans de Cambridge.

Quin model d’intervenció terapèutica? : l’experiència de la fundació Helen Bamber (Regne Unit)

Els problemes de salut física o psicològica de les supervivents romanen gairebé sempre en un segon pla de les polítiques que aborden el tràfic d’éssers humans, va destacar Helga Konrad. Per la seva banda, Cornelius Katona va presentar els mètodes terapèutics innovadors que s’utilitzen a la fundació Helen Bamber (Regne Unit) per a víctimes de diversos tipus de crueltat humana. Aquest expert en l’atenció directa a les supervivents va posar en relleu la necessitat d’emprar una teràpia dirigida especialment a les necessitats específiques d’aquestes persones.

 

Programa del video

Enllaç: https://uboc.ub.edu/portal/Play/48148501c4c14589b7aa857346bc72f31d 

00:00:00 – 00:17:50: Inauguració i presentació del projecte PHIT, Markus González Beilfuss – Director del projecte PHIT (17’50)

00:17:50: Desenvolupament del projecte PHIT i las sevas aplicaciones

00:17:50 – 00:46:00: Alba Alfageme Casanova – Coordinadora de la investigació PHIT (28’50)

00:46:00 – 1:22:10: Xavier Cortés Camacho – Cap de la Unitat de Tràfic d’Éssers Humans, Mossos d’Esquadra (36’10)

1:22:10: Debate (30’50)

1:53:00: Experiències internacionals en l’abordatge del TEH

1:53:00 – 2:14:00: Helga Konrad – Directora de la Iniciativa Regional de Prevenció i Lluita contra totes les formes de Tràfic d’Éssers Humans (21′)

2:14:00 – 2:28:50: Carrie Pemberton Ford –Directora del Centre de Recerca sobre el Tràfic d’Éssers Humans de Cambridge (14’50)

2:29:25 – 2:50:08: Cornelius Katona – Director mèdic i de recerca de la Fundació Helen Bamber (20’43)

2:50:08: Debate (28’30)

Fotos