Contacte

Clàusula d’informació:
Les dades de caràcter personal seran incorporades al fitxer “Bústia de consultes sobre activitats acadèmiques i formatives” titularitat de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de respondre a les consultes formulades per aquelles persones interessades. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu.

Declaro que he llegit la clàusula d'informació.