Resultats

En relació amb les activitats del projecte, els socis crearan els productes llistats en la taula. Alguns estaran publicats en aquesta pàgina, d’acord amb les regles de protecció de dades i de confidencialitat establertes per PHIT.

1. Articles acadèmics i informes per millorar el coneixement sobre l’impacte psicològic de la tracta;

2. Articles de premsa sobre PHIT i material dels esdeveniments organitzats en el marc del projecte;

3. Eines de recerca i de recopilació de dades;

4. Eines concretes per millorar l’atenció a les víctimes: protocols, recomanacions, videos, programes de formació.

 

 • Artículo sobre El estado de la cuestión (en proceso)
 • Country reports (en proceso)
 • Artículo de prensa (en proceso)

 • Protocolo ético para las entrevistas con las supervivientes (en proceso)
 • Artículo sobre el análisis de los datos recopilados sobre las supervivientes (en proceso)
 • Artículo sobre el análisis de los expedientes de inmigración (en proceso)
 • Artículo sobre el análisis de los expedientes jurídicos (en proceso)
 • Informe sobre el análisis forense de las víctimas (en proceso)
 • Artículo sobre el análisis del discurso de los testimonios de las víctimas (en proceso)
 • Artículo sobre el análisis de los datos recopilados sobre los stakeholders (en proceso)

 • Artículo sobre las consecuencias del impacto psicológico de la trata en las obligaciones de los Estados (en proceso)
 • Recomendaciones para la aplicación de las directivas europeas (en proceso)

 • Material para un mejor asesoramiento del impacto psicológico de la trata (en proceso)
 • Videos (en proceso)
 • Talleres – presentaciones y programas (en proceso)
 • Seminarios – presentaciones y programas (en proceso)
 • Propuesta de nuevos indicadores (en proceso)
 • Programas de los módulos formativos (en proceso)
 • Herramientas para la mejora de la seguridad (protocolos, recomendaciones, organigramas) (en proceso)
 • Comunicados de prensa (en proceso)
 • Recomendaciones (policy-brief)
 • Artículo sobre la sensibilización de los stakeholders (en proceso)
 • Artículo de prensa (en proceso)


*Work-Packages – Activitats:
WP0: Coordinació del projecte
WP1: L’estat de la qüestió i els desafiaments de l’impacte psicològic de la tracta amb finalitats d’explotació sexual
WP2: L’impacte psicològic de la tracta i les seves conseqüències en les intervencions dels stakeholders
WP3: Les conseqüències de l’impacte psicològic del TEH amb finalitats d’explotació sexual en les obligacions dels Estats 
WP4: Desenvolupament d’eines i programes de formació per millorar l’atenció proporcionada a les víctimes