Resultats

En relació amb les activitats del projecte, els socis han creat una sèrie els productes publicats en aquesta pàgina d’acord amb les regles de protecció de dades i de confidencialitat establertes per PHIT.

1. Articles acadèmics i informes per millorar el coneixement sobre l’impacte psicològic del tràfic de persones;

2. Articles de premsa sobre PHIT i material dels esdeveniments organitzats en el marc del projecte;

3. Eines de recerca i de recopilació de dades;

4. Eines concretes per millorar l’atenció a les víctimes: protocols, recomanacions i programes de formació.

5. Vídeo dirigit a professionals que atenen les víctimes durant els processos de denuncia, administratius i judicials, amb l’objectiu de millorar-ne l’atenció.

 

Recomanacions per avaluar i proporcionar atenció psicològica a les supervivents 

Català: versió per impressió

Castellà: versió per impressió 

Anglès: versió per impressió

Indicadors per identificar situacions de TEH

Català: versió per impressió 

Castellà: versió per impressió

Anglès: versió per impressió 

Protocol de seguretat per als professionals

Català: versió per impressió

Castellà: versió per impressió 

Anglès: versió per impressió 

Protocol de seguretat per a les víctimes

Català: versió per impressió

Castellà: versió per impressió

Anglès: versió per impressió

Francès: versió per impressió

Holandès: versió per impressió

Rus: versió per impressió

Rumanès: versió per impresió

Xinès: versió per impressió

Àrab: versió per impressió

Portuguès: versió per impressió

1. State-of-the-art on the psychological impact of THB for sexual exploitation (Alba Alfageme i Casanova).

2. Secondary victimization of trafficking victims and law enforcement interventions (Leyla Khadraoui and Conny Rijken).

3. Country reports regarding the implementation of THB counter measures and the psychological well-being of THB victims (Oriol Nebot i Nieto).

4. Research tools.

Questionnaire for Netherlands study

Questionnaire for Spain study

Questionnaire for the forensic analysis

5. Reports on interviews with victims and stakeholders.

Report on interviews with victims – Netherlands (Leyla Khadraoui and Conny Rijken)

Report on interviews with victims – Spain (Alba Alfageme i Casanova).

Report on focus groups and interviews with professionals – Netherlands (Leyla Khadraoui, Floris de Meijer and Conny Rijken).

Report on focus groups and interviews with professionals – Spain (Miguel Ángel Soria, Alejandra De Sayve, Marina Romeo, Montserrat Yepes- Baldó and Inés Lovelle).

Report on the forensic analysis (Mar Ramos).

6. File studies of relevant cases

Netherlands (Leyla Khadraoui and Conny Rijken).

Spain (Teresa Rodríguez Montañés).

7. Psychological health impact of THB and immigration rules (Markus González Beilfuss).

8. The State’s obligation to address Psychological Health Impact of Trafficking (Carly Bollen and Conny Rijken).

9. Training for professionals working with (potential) victims of human trafficking for sexual exploitation (FIER in cooperation with Tilburg University and the University of Barcelona).