El tràfic d´éssers humans

és un delicte greu que vulnera la dignitat i múltiples drets de les víctimes. L’explotació forçosa imposada a les víctimes acostuma a ser un procés llarg, que té moltes conseqüències per a la seva salut i la seva situació psicològica. Contribuir a superar l’impacte psicològic d’aquest tràfic i no revictimizar les supervivents són reptes per a tots els actors que intervenen en aquest àmbit.

El projecte europeu Psychological Health Impact of Trafficking in Human Beings on female victims (PHIT) té un doble objectiu: incrementar el coneixement sobre l’impacte psicològic d’una modalitat de tràfic, la que es produeix en l’àmbit de l’explotació sexual, i millorar l’atenció que es dona a les supervivents d’aquest delicte.

| Llegir-ne més

Resultats pràctics

Una col·lecció d’eines pràctiques d’avaluació i d’atenció psicològica, de seguretat i de formació dirigits a professionals que intervenen i interactuen amb les víctimes.

Altres resultats

1

Articles acadèmics i informes per millorar el coneixement sobre l’impacte psicològic del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual

2

Articles de premsa sobre PHIT i material dels esdeveniments, jornades i seminaris organitzats en el marc del projecte

3

Eines de recerca  de recopilació de dades

Conferència final del Projecte PHIT

La Conferència final del Projecte PHIT va tenir lloc els dies 29 i 30 de novembre a Barcelona. Durant les jornades els socis van presentar els resultats finals dels estudis duts a terme al llarg del projecte i les eines pràctiques per professionals.

Llegir-ne més