Psychological Health Impact of THB for sexual exploitation on female victims (PHIT) és un projecte europeu de dos anys (gener del 2017 – maig del 2019), coordinat per la Universitat de Barcelona i finançat per la Comissió Europea.

El tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual és una forma extrema de violència de gènere. La realitat del fet que sota l’aparença de prostitució lliurement exercida s’amaguen esclaves sexuals és cada vegada més coneguda. No obstant això, poc se sap de l’impacte psicològic que aquestes situacions de violència física i sexual, intimidació, humiliació i qüestionament de la dignitat tenen sobre les víctimes. Depressió i estrès post-traumàtic (PTSD) són diagnòstics probables en molts casos; però els pocs estudis existents parlen d’un rang d’incidència d’entre el 30 % i el 98 %, la qual cosa dona una idea del gran desconeixement que hi ha sobre l’impacte real. Les víctimes parlen de por, repugnància, culpa, vergonya, afectes ambivalents i desconfiança en un sistema que, dissenyat per protegir-les, els exigeix sovint col·laborar en la identificació dels traficants sense tenir en compte aquestes circumstàncies i que pretén, tot i això, obtenir testimoniatges coherents.

L’objectiu d’aquest projecte és incrementar aquest coneixement, mesurar l’impacte que les actuacions sobre les víctimes d’agents públics i privats tenen en el seu benestar psicològic i, abans de res, optimitzar l’assistència que s’ofereix a les víctimes tenint en compte el seu estat psicològic i evitant la victimització secundària per part del sistema.