(Traducció de la pàgina en procés)

PHIT

Psychological Health Impact of THB for sexual exploitation on female victims (PHIT) és un projecte europeu de dos anys (Gener de 2017 – Desembre de 2018), coordinat per la Universitat de Barcelona i finançat per la Comissió Europea.

El Tràfic d’Essers Humans amb finalitats d’explotació sexual és una forma extrema de violència de gènere. La realitat que sota l’aparença de prostitució lliurement exercida s’amaguen esclaves sexuals és cada vegada més coneguda. No obstant això, poc se sap de l’impacte psicològic que aquestes situacions de violència física i sexual, intimidació, humiliació i qüestionament de la dignitat tenen sobre les víctimes. Depressió i estrès post-traumàtic (PTSD) seran diagnòstics probables en molts casos; no obstant això, els pocs estudis existents parlen d’un rang d’incidència d’entre el 30% i el 98%, la qual cosa dóna idea del gran desconeixement que existeix sobre l’impacte real. Les pròpies víctimes parlen de por, repugnància, culpa, vergonya, afectes ambivalents i desconfiança en un sistema que, dissenyat per protegir-les, els exigeix sovint col·laborar en la identificació dels traficants sense tenir en compte tals circumstàncies i pretenent obtenir testimoniatges coherents.

L’objectiu d’aquest projecte és incrementar aquest coneixement, mesurar l’impacte que les actuacions sobre les víctimes d’agents públics i privats tenen en el seu benestar psicològic i, abans de res, optimitzar l’assistència proporcionada a les víctimes, en tenir en compte el seu estat psicològic, evitant la victimització secundària per part del propi sistema.