Socis

El projecte PHIT reuneix dotze socis de cinc països europeus (Espanya, Països Baixos, Bèlgica, Finlàndia i Itàlia):

  • Set membres del projecte executen totes les activitats de PHIT
  • Cinc col·laboradors recolzen al desenvolupament i a la disseminació del projecte
  • Altres institucions (hospitals, ministeris, ajuntaments…) col·laboraran també en algunes activitats

Aquesta col·laboració intersectorial s’orienta a garantir una aproximació realista i centrada en les víctimes i a assegurar un impacte de llarg abast a nivell nacional, europeu i internacional.

 

Membres Universitat de Barcelona (Espanya) Universitats
Universitat de Tilburg (Països Baixos)
Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
(Espanya)
Administració pública
APRAMP (Espanya) ONG
Proyecto Esperanza (Espanya)
Sicar.cat (Espanya)
Fier (Països Baixos)
Col·laboradors European Institute for Crime Prevention and Control HEUNI (Finlàndia) Institut d'investigació
Non-Discrimination Ombudsman of Finland (Finlàndia) Administració pública
Payoke (Bèlgica) ONG
Micaela Onlus (Itàlia)
Pro-Tukipiste (Finlàndia)

Membres

Universitat de Barcelona  – Facultat de Dret – Espanya

La Universitat de Barcelona és la universitat pública més gran de Catalunya amb un nombre total de 62 000 estudiants. Té una oferta formativa àmplia (Dret, Administració d’empreses, Medicina, Psicologia, Filologia, Educació…) i és el líder de la recerca universitària a Espanya. La Facultat de Dret, fundada a la mateixa època que la UB en els anys 1400, ofereix graus de qualitat reconeguda en diversos àmbits (Dret, Ciències Polítiques, Criminologia i Administració Pública) i té una presència internacional consolidada. La Facultat també és un centre de recerca de prestigi que consta d’una vintena de grups de recerca, quatre observatoris i un institut de recerca. Aquests últims anys, ha participat i liderat diversos projectes d’abast europeu o internacional.

 

University of Tilburg – INTERVICT – Països Baixos

La Universitat de Tilburg és una universitat holandesa pública fundada en 1927. Ofereix una gran varietat de cursos en Dret, Administració d’empreses, Art, Filosofia i Ciències Socials i acull uns 11000 estudiants cada any. És reconeguda a nivell internacional per la qualitat dels seus centres d’investigació i del seu ensenyament. El International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) és un centre d’investigació multidisciplinària que pertany a la Universitat de Tilburg. INTERVICT va rebre l’estatut de Centre d’Excel·lència pel seu ampli treball en l’àmbit de l’apoderament i del suport a les víctimes de crims i de maltractament. La victimología és una jove àrea acadèmica i el seu objectiu és aprofundir el coneixement sobre les víctimes i el crim. Diversos experts (advocats, criminòlegs, psicòlegs, psiquiatres, politòlegs i economistes) estan involucrats en el treball de recerca de INTERVICT i col·laboren junts per garantir un abordo integral de la temàtica.

 

Departament d’Interior de la Generalitat  de Catalunya – Espanya

El Departament d’Interior de la Generalitat és l’òrgan del Govern català que assumeix les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana i la protecció civil. El Departament d’Interior va desenvolupar un Pla d’Atenció a les víctimes per establir un model d’intervenció i d’abordatge integral del Tràfic d’Essers Humans (TEH). La Direcció de la policia i la seva Unitat central de Tràfic d’éssers humans, així com el Gabinet de Seguretat, coordinen el seu treball segons quatre eixos d’actuació: prevenció, detecció, atenció i protecció de les víctimes. L’objectiu final d’aquest pla és d’aportar respostes efectives contra el TEH i donar una resposta àmplia a aquests tipus de violència de gènere.

 

APRAMP – Espanya

APRAMP és una associació espanyola sense ànim de lucre fundada en 1984 per treballar en un projecte encaminat a la Prevenció, Reinserció i Atenció de la Dona Prostituïda. L’associació atén a les necessitats no cobertes de les dones i nenes explotades sexualment. El seu propòsit era i és contribuir a canviar la realitat, fent protagonista a la persona, oferint-li oportunitats i contribuint al fet que recuperin la seva llibertat i dignitat fent valer els seus drets i que aconsegueixin l’autonomia necessària per emprendre una vida fora del control i abús dels seus explotadors. Les seves actuacions estan marcades per la flexibilitat i l’adaptabilitat, centrant-se en la detecció, identificació i l’atenció integral a les dones i nenes víctimes de Tràfic d’Essers Humans amb finalitats d’explotació sexual. A més, se centra en la sensibilització i formació de la població general així com els actors que poden estar en contacte amb possibles víctimes. En 2016, APRAMP va atendre a 1185 dones i nenes al Centre d’Acolliment, 1219 en la Unitat Mòbil, 106 dones i nenes acollides en el pis de protecció, i 1383 trucades al telèfon de 24 hores.

 

Proyecto Esperanza – Espanya

Proyecto Esperanza és el programa desenvolupat a Madrid des de 1999 per Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, una Congregació religiosa Internacional present en 23 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. Proyecto Esperanza ofereix un programa de suport global (allotjament segur, assistència psicològica, mèdica, jurídica i social) a les dones víctimes del Tràfic d’Essers Humans amb finalitats d’explotació (no solament sexual), amb un equip de professionals especialitzat i multidisciplinari. Com a entitat activa en la lluita contra el TEH, Proyecto Esperanza duu a terme accions de sensibilització sobre el TEH a Espanya per informar i denunciar la seva existència, i participa de manera activa a diverses xarxes nacionals i internacionals. Proyecto Esperanza ha atès de forma integral en els últims 18 anys a 900 víctimes del TEH, de 60 nacionalitats diferents, adoptant una perspectiva de DD.HH intercultural i de gènere. En 2016 s’han atès a 198 dones. En molts d’aquests casos s’ha realitzat una valoració individual, proposant un pla d’intervenció personalitzat per avançar en la seva recuperació integral.

 

Sicar.cat – España

Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que para esment a dones en situació d’exclusió. A Catalunya, desenvolupa des de fa 15 anys el programa SICAR.cat, que ofereix atenció integral a víctimes de TEH per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. També realitza accions de sensibilització i denúncia aquest fenomen amb la finalitat de contribuir al canvi social. En 2016, va donar resposta a 155 persones de 34 nacionalitats diferents, 26 de les quals menors. A més, un total de 1707 persones van participar en les seves activitats formatives i el programa va mantenir 80 reunions d’incidència amb 51 actors i institucions.

 

Fier – Països Baïxos

FIER és una ONG finlandesa que ofereix assistència a nens/as, jove adults/as i adults/as que sofreixen o han sofert de violència (domestica, sexual…) en la seva vida, o que han tingut experiències traumàtiques. L’equip de l’ONG consta de professionals especialitzats que els ofereixen assessorament, tractament, suport i, si ho necessiten, un lloc segur on viure.

 

Col·laboradors

European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) – Finlàndia

El European Institute for Crime Prevention and Control afiliado a las Naciones Unidas (HEUNI) va ser creat en 1981 com a part del Programa per a la Prevenció del Delicte i la Justícia Criminal de les Nacions Unides a Europa. HEUNI és un centre d’investigació que fomenta l’intercanvi internacional d’informació i bones pràctiques sobre la prevenció del delicte i la justícia criminal entre els països europeus, per evolucionar cap a sistemes de justícia criminal més efectius. Com a tal, col·labora estretament amb el Consell d’Europa i la Unió europea. Les àrees de recerca de HEUNI inclouen el crim organitzat, la corrupció, la violència de gènere i el Tràfic d’Essers Humans.

 

Non-Discrimination Ombudsman – Finlàndia

El Defensor Contra les Discriminacions (Non-Discrimination Ombudsman) va ser fundat en 2015 a Finlàndia. És una autoritat independent i autònoma que té per objectiu la promoció de la igualtat i la prevenció contra les discriminacions a Finlàndia. Ofereix suport a les persones que han sofert discriminació, que sigui basada en l’edat, l’origen, la nacionalitat, la religió, l’opinió política o la discapacitat. També duu a terme formacions i activitats de sensibilització, juntament amb projectes de recerca sobre la discriminació. El Non-Discrimination Ombudsman és el Relator Nacional sobre el Tràfic d’éssers humans (TEH) a Finlàndia. Com tal el seu paper és d’informar sobre les accions contra el TEH a Finlàndia i als altres països, de publicar recomanacions i informes sobre els drets de les víctimes així com proporcionar un assessorament legal a les persones que ho necessiten.

 

Payoke – Bélgica

Payoke és un centre d’acolliment i d’assessorament fundat en els anys vuitanta i situat en Antwerp (Bèlgica). L’equip de treballadors de l’ONG consta amb psicòlegs, treballadors socials i criminòlegs que atenen a les víctimes de Tràfic d’Essers Humans (TEH) oferint-los un programa de suport individualitzat així com assessorament particular per ajudar-les a recuperar la seva autonomia, llibertat i dignitat, i per facilitar la seva reintegració en la societat. Payoke va ser un dels precursors de la lluita contra el Tràfic d’Essers Humans a Bèlgica. Avui dia, segueix sent una de les ONG més activa en contra del TEH. Organitza activitats de sensibilització al públic i participa al desenvolupament d’un marc jurídic més adequat amb la realitat, facilitant també l’intercanvi de bones pràctiques entre els professionals que treballen en la temàtica. Entre 2014 i 2016, Payoke va participar en un projecte europeu (RAVOT-EUR) per millorar l’atenció proporcionada a les víctimes del TEH a Europa. Es pot trobar més informació sobre aquest projecte a l’enllaç: http://www.ravot-eur.eu/en/

Micaela Onlus – Itàlia

Micaela Onlus és el programa desenvolupat a Itàlia des de 1999 per Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, una Congregació religiosa internacional present en 23 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. L’associació Micaela Onlus ha desenvolupat quatre centres d’acolliment de dones a Itàlia, en Bergamo, Bari, Arluno (Milano) i Roma. L’associació ofereix activitats educatives i psicosocials a dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, a dones en situació de prostitució o amb addicció a les drogues i a dones immigrants. Ofereix serveis de primera atenció a aquestes dones, així com protecció i allotjament segur. També actua per informar i denunciar el fenomen del tràfic d’éssers humans a través d’activitats de sensibilització al públic i als professionals.

Pro-tukipiste – Finlàndia

Pro-Tukipiste és una ONG finlandesa que ofereix una àmplia varietat de serveis de suport per millorar el benestar i la qualitat de vida dels treballadors de la indústria del sexe: serveis socials i sanitaris, formació i ajuda per trobar un treball. Pro-tukipiste és també una entitat que promou la igualtat de drets per a aquests treballadors, que corren un risc de marginalización en la societat. En 2014, Pro-tukipiste va atendre 10 429 persones per telèfon (línia d’emergència de 24 hores) o a través del xat per internet; i va proporcionar una assistència personalitzada a 1679 persones.