Socis

El projecte PHIT reuneix dotze socis de cinc països europeus (Espanya, Països Baixos, Bèlgica, Finlàndia i Itàlia):

  • Set membres del projecte executen totes les activitats de PHIT
  • Cinc col·laboradors donen suport al desenvolupament i a la disseminació del projecte
  • Altres institucions (hospitals, ministeris, ajuntaments…) col·laboren també en algunes activitats

Aquesta col·laboració intersectorial s’orienta a garantir una aproximació realista i centrada en les víctimes, i a assegurar un impacte de llarg abast a nivell nacional, europeu i internacional.

 

Membres Universitat de Barcelona (Espanya) Universitats
Universitat de Tilburg (Països Baixos)
Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
(Espanya)
Administració pública
APRAMP (Espanya) ONG
Proyecto Esperanza (Espanya)
Sicar.cat (Espanya)
Fier (Països Baixos)
Col·laboradors European Institute for Crime Prevention and Control HEUNI (Finlàndia) Institut d'investigació
Non-Discrimination Ombudsman of Finland (Finlàndia) Administració pública
Payoke (Bèlgica) ONG
Micaela Onlus (Itàlia)
Pro-Tukipiste (Finlàndia)

Membres

Universitat de Barcelona  – Facultat de Dret – Espanya

La Universitat de Barcelona és la universitat pública més gran de Catalunya, amb un nombre total de 62.000 estudiants. Té una oferta formativa àmplia (Dret, Administració d’Empreses, Medicina, Psicologia, Filologia, Educació…) i és líder de la recerca universitària a Espanya. La Facultat de Dret, els antecedents de la qual se situen en el mateix moment de la creació dels estudis superiors a Barcelona, al voltant del 1450, ofereix graus de qualitat reconeguda en diversos àmbits (Dret, Ciències Polítiques, Criminologia i Administració Pública) i té una presència internacional consolidada. La Facultat també és un centre de recerca de prestigi que consta d’una vintena de grups de recerca, quatre observatoris i un institut de recerca. Aquests últims anys, ha participat i liderat diversos projectes d’abast europeu o internacional.

 

University of Tilburg – INTERVICT – Països Baixos

La Universitat de Tilburg és una universitat holandesa pública fundada el 1927. Ofereix una gran varietat de cursos de dret, administració d’empreses, art, filosofia i ciències socials i acull uns 1.1000 estudiants cada any. És reconeguda internacionalment per la qualitat dels seus centres d’investigació i pel seu ensenyament. L’International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) és un centre d’investigació multidisciplinària que pertany a la Universitat de Tilburg. INTERVICT va rebre l’estatut de centre d’excel·lència pel seu ampli treball en l’àmbit de l’apoderament i del suport a les víctimes de crims i de maltractament. La victimologia és una àrea acadèmica jove, l’objectiu de la qual és aprofundir en el coneixement sobre les víctimes i el crim. Diversos experts (advocats, criminòlegs, psicòlegs, psiquiatres, politòlegs i economistes) estan involucrats en el treball de recerca d’INTERVICT i hi col·laboren conjuntament per garantir abordar integralment la temàtica.

 

Departament d’Interior de la Generalitat  de Catalunya – Espanya

El Departament d’Interior de la Generalitat és l’òrgan del Govern català que assumeix les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana i la protecció civil. El Departament d’Interior va desenvolupar un Pla d’atenció a les víctimes per establir un model d’intervenció i d’abordatge integral del tràfic d’éssers humans (TEH). La direcció de la policia, a través de la Unitat Central de Tràfic d’Éssers Humans, i el Gabinet de Seguretat, coordinen el seu treball segons quatre eixos d’actuació: prevenció, detecció, atenció i protecció de les víctimes. L’objectiu final d’aquest pla és aportar respostes efectives contra el TEH i donar una resposta àmplia a aquest tipus de violència de gènere.

 

APRAMP – Espanya

APRAMP és una associació espanyola sense ànim de lucre fundada el 1984 per treballar en un projecte encaminat a la prevenció, reinserció i atenció de la dona prostituïda. L’associació atén les necessitats no cobertes de les dones i les nenes explotades sexualment. El propòsit de l’associació era i és contribuir a canviar la realitat fent protagonista la persona, oferint-li oportunitats i contribuint a la recuperació de la seva llibertat i dignitat fent valer els seus drets, i que aconsegueixi l’autonomia necessària per emprendre una vida fora del control i l’abús dels seus explotadors. Les actuacions de l’associació estan marcades per la flexibilitat i l’adaptabilitat, i se centren en la detecció, la identificació i l’atenció integral de les dones i les nenes víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual. A més, se centra en la sensibilització i la formació de la població general, així com els actors que poden estar en contacte amb possibles víctimes. El 2016, APRAMP va atendre 1.185 dones i nenes al Centre d’Acolliment; 1.219 a la Unitat Mòbil; 106 dones i nenes acollides en el pis de protecció; i 1.383 trucades al telèfon de 24 hores.

 

Proyecto Esperanza – Espanya

Proyecto Esperanza és el programa desenvolupat a Madrid des del 1999 per Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, una congregació religiosa internacional present a 23 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. Proyecto Esperanza ofereix un programa de suport global (allotjament segur, assistència psicològica, mèdica, jurídica i social) a les dones víctimes del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació (no solament sexual), amb un equip de professionals especialitzat i multidisciplinari. Com a entitat activa en la lluita contra el TEH, Proyecto Esperanza duu a terme accions de sensibilització sobre el TEH a Espanya per informar i denunciar la seva existència, i participa de manera activa a diverses xarxes nacionals i internacionals. Proyecto Esperanza ha atès de manera integral, en els últims 18 anys, 900 víctimes del TEH, de 60 nacionalitats diferents, adoptant una perspectiva dels drets humans intercultural i de gènere. El 2016 va atendre 198 dones. En molts d’aquests casos s’ha fet una valoració individual i s’ha proposat un pla d’intervenció personalitzat per avançar en la seva recuperació integral.

 

Sicar.cat – España

Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que posa l’atenció en les dones en situació d’exclusió. A Catalunya, implementa des de fa 15 anys el programa SICAR.cat, que ofereix atenció integral a víctimes de TEH per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. També duu a terme accions de sensibilització i de denúncia d’aquest fenomen amb la finalitat de contribuir al canvi social. El 2016 va donar resposta a 155 persones de 34 nacionalitats diferents, 26 de les quals menors. A més, un total de 1.707 persones van participar en les seves activitats formatives i el programa va tenir 80 reunions d’incidència amb 51 actors i institucions.

 

Fier – Països Baïxos

FIER és una ONG finlandesa que ofereix assistència a nens i nenes, i persones joves i adultes que pateixen o han patit violència (domèstica, sexual…) en la seva vida, o que han tingut experiències traumàtiques. L’equip de l’ONG consta de professionals especialitzats que els ofereixen assessorament, tractament, suport i, si ho necessiten, un lloc segur on viure.

 

Col·laboradors

European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) – Finlàndia

L’European Institute for Crime Prevention and Control afiliat a les Nacions Unides (HEUNI) va ser creat el 1981 com a part del Programa per a la prevenció del delicte i la justícia criminal de les Nacions Unides a Europa. L’HEUNI és un centre d’investigació que fomenta l’intercanvi internacional d’informació i bones pràctiques sobre la prevenció del delicte i la justícia criminal entre els països europeus, per evolucionar cap a sistemes de justícia criminal més efectius. Com a tal, col·labora estretament amb el Consell d’Europa i la Unió europea. Les àrees de recerca de l’HEUNI inclouen el crim organitzat, la corrupció, la violència de gènere i el tràfic d’éssers humans.

 

Non-Discrimination Ombudsman – Finlàndia

La figura del Defensor Contra les Discriminacions (Non-Discrimination Ombudsman) va ser creada a Finlàndia el 2015. És una autoritat independent i autònoma que té com a objectiu la promoció de la igualtat i la prevenció de les discriminacions a Finlàndia. Ofereix suport a les persones que han patit discriminació, ja sigui basada en l’edat, l’origen, la nacionalitat, la religió, l’opinió política o la discapacitat. També duu a terme formacions i activitats de sensibilització, juntament amb projectes de recerca sobre la discriminació. El Non-Discrimination Ombudsman és el Relator Nacional sobre el Tràfic d’éssers humans (TEH) a Finlàndia. Com tal el seu paper és informar sobre les accions contra el TEH a Finlàndia i als altres països, de publicar recomanacions i informes sobre els drets de les víctimes, així com proporcionar un assessorament legal a les persones que ho necessiten.

 

Payoke – Bélgica

Payoke és un centre d’acolliment i d’assessorament fundat en els anys vuitanta i situat a Antwerp (Bèlgica). L’equip de treballadors de l’ONG consta de psicòlegs, treballadors socials i criminòlegs que atenen les víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH) oferint-los un programa de suport individualitzat i assessorament particular per ajudar-les a recuperar l’autonomia, la llibertat i la dignitat, i per facilitar la seva reintegració en la societat. Payoke va ser un dels precursors de la lluita contra el tràfic d’éssers humans a Bèlgica. Avui dia segueix sent una de les ONG més actives contra el TEH. Organitza activitats de sensibilització per al públic i participa en el desenvolupament d’un marc jurídic més adequat a la realitat; també facilita l’intercanvi de bones pràctiques entre els professionals que treballen en la temàtica. Entre el 2014 i el 2016 Payoke va participar en un projecte europeu (RAVOT-EUR) per millorar l’atenció proporcionada a les víctimes del TEH a Europa. Es pot trobar més informació sobre aquest projecte a l’enllaç: http://www.ravot-eur.eu/en/

 

Micaela Onlus – Itàlia

Micaela Onlus és el programa implementat a Itàlia des del 1999 per Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, una congregació religiosa internacional present a 23 països d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. L’associació Micaela Onlus ha obert quatre centres d’acolliment de dones a Itàlia, a Bèrgam, Bari, Arluno (Milà) i Roma. L’associació organitza activitats educatives i psicosocials per a dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, dones en situació de prostitució o amb addicció a les drogues i dones immigrants. Ofereix serveis de primera atenció a aquestes dones, així com protecció i allotjament segur. També actua per informar i denunciar el fenomen del tràfic d’éssers humans a través d’activitats de sensibilització per al públic i per als professionals.

Pro-tukipiste – Finlàndia

Pro-Tukipiste és una ONG finlandesa que ofereix una àmplia varietat de serveis de suport per al benestar i per millorar la qualitat de vida dels treballadors de la indústria del sexe: serveis socials i sanitaris, formació i ajuda per trobar una feina. Pro-tukipiste també és una entitat que promou la igualtat de drets per a aquests treballadors, que corren el risc de marginalització de la societat. El 2014 Pro-tukipiste va atendre 10.429 persones per telèfon (línia d’emergència de 24 hores) o a través del xat per internet; i va proporcionar una assistència personalitzada a 1.679 persones.