Activitats

Per a aconseguir els objectius proposats, el projecte s’estructura en quatre Work Packages (WP):

WP1: L’estat de la qüestió i els desafiaments de l’impacte psicològic del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual 

Es farà una revisió documental del coneixement existent per donar una visió global i crítica de l’estat de la qüestió, reflectir la realitat del fenomen i identificar els desafiaments i les mancances que hi ha avui dia en l’estudi de la salut mental de les víctimes del tràfic d’éssers humans.

WP2: L’impacte psicològic del tràfic de persones i les conseqüències que té en les intervencions dels professionals

El WP2 és l’activitat central del projecte i té la finalitat de conèixer les històries de les víctimes i la realitat dels agents que hi interactuen diàriament, per tenir una imatge més concreta de l’estat de la qüestió. La recerca es farà principalment mitjançant entrevistes, qüestionaris i focus groups.

WP3: Les conseqüències de l’impacte psicològic del tràfic de persones en les obligacions dels Estats

Els socis revisaran les obligacions dels estats respecte del benestar psicològic de les víctimes de tràfic, i sobretot l’aplicació de les directives europees 2011/36, 2012/29 i 2004/81, i prepararan recomanacions basant-se en els resultats dels work packages anteriors.

WP4: Desenvolupament d’eines i programes de formació per millorar l’atenció proporcionada a les víctimes 

Es desenvoluparan eines concretes per als professionals que atenen les víctimes, així com activitats de sensibilització, tallers i seminaris per evitar la revictimització i millorar els programes d’atenció considerant la condició psicològica de les dones.