Activitats

Per a aconseguir els objectius proposats, el projecte s’ha estructurat en quatre Work Packages (WP):

WP1: L’estat de la qüestió i els desafiaments de l’impacte psicològic del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual 

Una revisió documental del coneixement existent per donar una visió global i crítica de l’estat de la qüestió, reflectir la realitat del fenomen i identificar els desafiaments i les mancances que hi ha avui dia en l’estudi de la salut mental de les víctimes del tràfic d’éssers humans.

WP2: L’impacte psicològic del tràfic de persones i les conseqüències que té en les intervencions dels professionals

El WP2 és l’activitat central del projecte i té la finalitat de conèixer les històries de les víctimes i la realitat dels agents que hi interactuen diàriament, per tenir una imatge més concreta de l’estat de la qüestió. La recerca s’ha fet, principalment, mitjançant entrevistes, qüestionaris i focus groups.

WP3: Les conseqüències de l’impacte psicològic del tràfic de persones en les obligacions dels Estats

Els socis han revisat les obligacions dels estats respecte del benestar psicològic de les víctimes de tràfic, i sobretot l’aplicació de les directives europees 2011/36, 2012/29 i 2004/81, i han prepararat recomanacions basant-se en els resultats dels work packages anteriors.

WP4: Desenvolupament d’eines i programes de formació per millorar l’atenció proporcionada a les víctimes 

S’han desenvolupat eines concretes per als professionals que atenen les víctimes, així com activitats de sensibilització, tallers i seminaris per evitar la revictimització i millorar els programes d’atenció considerant la condició psicològica de les dones.