Objectius

L’objectiu fonamental del projecte PHIT és guanyar coneixement per afavorir la recuperació del benestar, dels drets i de la dignitat de les víctimes del tràfic. Per aconseguir-ho, els socis volen:

1. Conèixer l’impacte psicològic del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual sobre les víctimes.

2. Identificar les conseqüències que les actuacions sobre les víctimes dels agents públics i privats involucrats (legals, sanitaris, immigració, ONG) tenen sobre el seu benestar psicològic.

3. Reformular i millorar les obligacions estatals emmarcades en les Directives 2004/81, 2011/36 i 2012/29 i el Conveni de Varsòvia, sobre la base dels resultats del projecte.

4. Desenvolupar eines i programes de formació dirigits a les parts interessades per difondre les millors pràctiques en l’àmbit de l’assistència a les víctimes.

5. Enfortir la cooperació entre les ONG i els serveis d’immigració en les interaccions que tenen amb les víctimes.