Des del mes de desembre del 2017 estem treballant en dues activitats centrals del nostre projecte de recerca. Avui aprofitem l’oportunitat de compartir l’avenç d’aquestes dues accions, que són les entrevistes a les supervivents i els focus groups amb operadors que treballen en la matèria. Aquestes dues activitats facilitaran la informació nuclear del projecte PHIT sobre la qual es construiran tots els altres productes i accions previstes en el projecte.

Inici de les entrevistes de vida amb supervivents de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual

Les diferents entitats que formen part del partenariat del nostre projecte entrevisten dones supervivents de TEH amb finalitats d’explotació sexual. L’entrevista està basada en un qüestionari elaborat especialment per al projecte, i compleix les regles estrictes d’ètica, de seguretat i de confidencialitat [1]Seixanta dones participaran en aquesta acció a Espanya i a Holanda, i ens ajudaran a augmentar el coneixement de l’impacte psicològic del TEH per tal de dissenyar models d’intervenció més adequats a les seves necessitats. Gràcies a la generositat de les supervivents a l’hora de compartir les seves històries de vida i les seves experiències, la informació que s’està obtenint és d’un gran valor per les conclusions que se’n podran extreure.

En aquest sentit, també és important assenyalar el gran treball de les professionals de les entitats que estan fent les entrevistes, tan intenses i interessants alhora. El seu treball rigorós i professional, i alhora basat en un model de respecte i cura cap a les dones i les seves necessitats, està contribuint a l’èxit d’aquesta experiència.

Creació d’espais d’intercanvi per a professionals

D’altra banda, i en relació amb la segona activitat que té a veure amb els grups de debat que s’organitzen en el marc del projecte, podem apuntar que estan participant en aquests espais de debat i d’intercanvi d’experiències diversos professionals, tant a Espanya com a Holanda. En aquests espais d’intercanvi s’està aconseguint posar en valor les experiències aportades per una gran diversitat d’actors amb perspectives molt diferents però alhora complementàries.

La suma de l’experiència de professionals amb perfils tan heterogenis abordant el fenomen del TEH facilitarà l’obtenció d’una informació important per poder construir models d’intervenció millors, dissenyats especialment per a les supervivents del tràfic d’éssers humans.

Les conclusions d’aquestes dues activitats es podran consultar a l’apartat “Resultats“a partir de septembre de 2018.

__________________

[1] Vegeu els protocols ètics, de seguretat i de protecció de dades a la pàgina “Resultats“.